LV EN RU


Klientu apmierinātības aptauja
Klientu apmierinātības aptauja

Viena no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) prioritātēm ir mūsu klientu apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpēc lūdzu Jūs aizpildīt anketu. Anketā izvirzītie jautājumi ļaus noskaidrot, kā Jūs vērtējat inspekcijas sniegtos pakalpojumus un tādējādi pilnveidot inspekcijas darbu. Jūsu atbildes ir anonīmas, iegūtā informācija tiks izmantota tikai pētnieciskiem nolūkiem.

1.Kādu klientu grupu Jūs pārstāvat?
2.Cik bieži Jūs izmantojat inspekcijas sniegto palīdzību: (minēt šeit)
3.Kādus kontaktēšanās veidus ar inspekciju Jūs izmantojat visbiežāk (ja nepieciešams, atzīmējiet vairākus):
Telefons
e-pasts
Tikšanās inspekcijā
Tikšanās dzīvesvietā
Cits (minēt šeit)
4.Lūdzu, novērtējiet inspekcijas darbību pēc šādiem kritērijiem (informāciju aizpilda par saņemto pakalpojumu):
N.p.k. Pakalpojums Kritēriji
Ļoti labi Labi Apmierinoši Neapmierinoši
1. Piedāvāto pakalpojumu klāsts (semināri, tikšanās, radošās darbnīcas u.c.)
2. Inspekcijas mājas lapa
3. Pārbaužu veikšana
4. Konsultatīvā, metodoloģiskā palīdzība
5. Krīzes komandas darbība
6. Iesniegumu sūdzību izskatīšana par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem
7. Konsultāciju un psiholoģiskā atbalsta sniegšana bērniem krīzes situācijā
8. Audžuģimeņu darbības koordinēšana
Kods:*MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.07.2024