Interaktīvā spēle “Hei, mosties!”

Interaktīvā spēle "Hei, mosties!"
VBTAI atklāj izglītojošu, interaktīvu spēli bērniem un jauniešiem “Hei, mosties!”

Ņemot vērā augsto vardarbības izplatību Latvijā, VBTAI īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros izstrādāta izglītojoša interaktīva spēle “Hei, mosties!”.


Š.g. 19. jūlijā “NicePlace TELPA” norisinājās VBTAI jaunās izglītojošās, interaktīvās spēles “Hei, mosties!” atklāšanas pasākums, kura laikā apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar spēli un tās personāžiem, atraktīvā gaisotnē uzzināt par jaunatnes izglītošanu vardarbības jautājumos, kā arī ekspertu vadībā apspriest ar spēli saistītas tēmas. Atklāšanas svētkus vadīja mūziķis Jorans Šteinhauers un tajos piedalījās eksperti - VBTAI priekšnieces vietniece L. Kauliņa - Bandere, VBTAI Konsultatīvās nodaļas vadītāja I. Millere un psiholoģe, eksperte vardarbības jautājumos L. Pirsko.


Vardarbība ģimenē ir problēma, ar kuru Latvijas sabiedrība saskaras bieži un kas ir vērojama kā slēpta, jo publiski par šo jautājumu praktiski netiek runāts, tāpēc īpaši būtiski ir preventīvi un informatīvi pasākumi, kas ierobežotu problēmas izplatību. Cita starpā jāpievērš uzmanība arī jaunākās paaudzes - bērnu un jauniešu - informētībai, lai iespējamā jebkura veida vardarbība tiktu atpazīta un novērsta un tādā veidā neiespaidotu bērnu un jauniešu veselību, uzvedību, saskarsmi ar citiem pusaudžiem un pieaugušajiem, pārliecību, nevairotu kompleksus un bailes, un, protams, informētu mērķauditoriju par jautājumiem, kāda tieši rīcība ir vēlama un iespējama vardarbības gadījumā.


“Spēles nosaukums “Hei, mosties!” aicina uz aktīvu darbību - gan no bērnu, gan pieaugušo puses. Ja bērnu vecāki, draugi, radinieki vai speciālisti, kuri ikdienā ir kopā ar šiem bērniem, saredz vai jūt, ka bērns tiek pakļauts emocionālam vai fiziskam apdraudējumam, viņiem aktīvi jārīkojas un nav jābaidās par šo pārkāpumu ziņot - tikai tā iespējams novērst vai mazināt vardarbību. Ir svarīgi saprast, ka sabiedrībai kopumā jāveic preventīvais, izglītojošais un informatīvais darbs, jo vardarbības ierobežošana ir iespējama tikai ar kompleksiem pasākumiem,’’ stāsta VBTAI priekšnieces vietniece Liene Kauliņa - Bandere. “Spēle veidota ar mērķi veicināt bērnu izpratni, attīstīt prasmes identificēt vardarbības pazīmes un, kas pats galvenais, meklēt risinājumus, kā arī atbalsta personas, pie kurām vērsties pēc palīdzības. Tā ir arī kā aicinājums nebaidīties ziņot un signalizēt par savām sāpēm. Spēlējot šo spēli, bērni var vieglā, rotaļīgā formā uztvert un izprast būtisko informāciju, ko vēlamies viņiem nodot’,” skaidro Liene Kauliņa - Bandere. “Svarīgi caur spēles elementu bērniem iemācīt atpazīt vardarbības pazīmes, jo bieži vien mēs, pieaugušie, runājam un stāstām, bet bērns neieklausās, jo nesaista sevi ar konkrēto problemātiku. Bet kad viņš spēj saprast savas rīcības pareizību vai nepareizību un patstāvīgi to analizēt, izmēģinot dažādus spēles variantus, tas bērnam paliek atmiņā un jaunietis ir spējīgs arī reālajā dzīvē modulēt dažādas situācijas.”


Papildus dažādām apskatītājām vardarbības formām spēlē “Hei, mosties!” iekļautas arī intelektuālas spēles un izglītojoši jautājumi, kas attīsta jaunā spēlētāja prāta izveicību, pacietību un loģisko domāšanu. Spēles beigās bērns var redzēt, kādu vērtējumu viņš ir ieguvis, kā arī sacensties ar draugiem, salīdzinot punktu skaitu. Tāpat spēlētājiem tiek atgādināts par iespēju vērsties pēc konsultācijas un palīdzības, zvanot pa Bērnu un jauniešu uzticības tālruni 116111, kā arī atgādināti drošas interneta lietošanas pamatprincipi.


Ģimenēm, bērniem, jauniešiem, kā arī bērnu vecākiem, spēli iespējams uzmeklēt Google Play un Apple Store elektronisko lietotņu veikalos, kā arī VBTAI mājaslapā: http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/mosties/

MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.02.2024