Iedzīvotāju pienākumi

Drukāt
Iedzīvotāju pienākumi bērna tiesību aizsardzībā

Ikviena iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, un, pamanot jebkādu vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, nekavējoties reaģēt – ziņot policijai, bāriņtiesai (pagasttiesai) vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai.


Ja iedzīvotājam ir aizdomas, ka kādam bērnam ir priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību, iedzīvotājam ir pienākums reaģēt – ziņot atbilstošai bērna tiesību aizsardzības institūcijai.

 

Savukārt, tie veselības aprūpes, pedagoģiskie, sociālās sfēras vai policijas darbinieki, kā arī vēlētas valsts un pašvaldību amatpersonas, kurām kļuvis zināms par bērna tiesību pārkāpšanu, bet par to nav ziņojušas minētajām institūcijām, šīs personas par neziņošanu saucamas pie likumā noteiktās atbildības.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.06.2024