Konferenču materiāli

26.04.2010

Inspekcija aicina iepazīties ar konferences "Bērna interešu ievērošana, organizējot starpinstitucionālo sadarbību, vardarbības pret bērnu gadījumu risināšanā” materiāliem.

28.01.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina ārpusģimenes iestāžu speciālistus un citus izglītības iestāžu profesionāļus iepazīties ar 2010. gada 28. janvārī notikušā semināra bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem materiāliem.

01.12.2008

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina ārpusģimenes iestāžu speciālistus un citus izglītības iestāžu profesionāļus iepazīties ar konferences „Bērnu disciplinēšana ārpusģimenes aprūpes iestādēs: problēmas un iespējamie risinājumi” materiāliem

21.11.2008

2008.gada 14.novembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīkoja konferenci „Bērnu disciplinēšana izglītības iestādēs: problēmas un iespējamie risinājumi” ar mērķi, lai internātskolu direktoriem, kā arī citiem speciālistiem būtu iespēja iegūt praktisku, noderīgu un nozarē aktuālu informāciju, ko varētu izmantot savā ikdienas darbā ar bērniem.

30.04.2008
2008. gada aprīļa konference „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”

2008. gada 23. aprīlī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizēja konferenci „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem” ar mērķi, lai bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošiem speciālistiem būtu iespēja iegūt praktisku, noderīgu un nozarē aktuālu informāciju, ko varētu izmantot savā ikdienas darbā, strādājot ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem.

 

Atklājot konferenci, bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks akcentēja vairākas problēmas, kas rada vai saasina situāciju ar riska grupu bērniem. Būtiskākā problēma ir laika un uzmanības trūkums šiem bērniem no pašu vecāku puses, kas tiek mēģināts kompensēt ar materiāliem labumiem.

 

Vēl viena problēma ir nesamērīgi akcentētās bērnu tiesības pretstatā pienākumiem, kā arī pārāk vēlā reaģēšana uz radušos problēmu gan no atbildīgo institūciju puses, kas ne vienmēr skaidri apzinās savu atbildību un darbojas savas kompetences robežās, gan no vecāku puses, kuri pārāk vēlu pamana izmaiņas sava bērna uzvedībā.

 

Ministrs arī akcentēja nelabvēlīgo tendenci bērnus arvien agrāk šķirt no vecākiem – mūsdienu sabiedrībā bērni salīdzinoši agri tiek nodoti institucionālajā aprūpē bērnu dārzā vai, labākajā gadījumā, auklei, pēc tam ar bērna audzināšanu nodarbojas skola. Savukārt vecāki, kuriem vispirms vajadzētu nodarboties ar bērnu audzināšanu un pareizā dzīves modeļa mācīšanu, ar bērnu tiekas tikai neilgu laiku no rīta un vakarā. Taču tieši pareizas vērtību sistēmas un morāles iemācīšana jaunajai paaudzei būs tas garants, kas vienmēr palīdzēs izdarīt pareizo izvēli grūtās situācijās, teica A. Baštiks.

 

***

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšniece Laila Rieksta – Riekstiņa savā uzrunā atzīmēja, ka galvenais, ko pašvaldības nedrīkstētu pieļaut, ka tiek zaudēta iespēja atgūt tos riska grupas bērnus, kurus vēl var kontrolēt, kamēr viņi nav nonākuši uz pieaugušo likumpārkāpēju ceļa. Ir jāiegulda nopietns, uz profesionālu speciālistu sadarbību balstīts darbs, lai panāktu iespējami labākos rezultātus.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja A.Reinfelde konferencē norādīja, ka VBTAI 2008.gadā veiktajā aptaujā konstatēts, ka no aptaujātajām pašvaldībām gandrīz 60% tiek iekārtotas individuālas profilakses lietas un izstrādātas sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas, tomēr joprojām lielā daļā pašvaldību tas, dažādu iemeslu dēļ, netiek veikts.

Valsts policijas Galvenās policijas pārvaldes Prevencijas biroja 1.nodaļas priekšnieka vietniece Alla Maceiko kā vienu no izplatītākajām problēmām minēja nepilngadīgo noziegumu skaitu, kas izdarīti grupās, kā arī noziegumu skaitu, kas izdarīti apreibinošo vielu ietekmē, un noziegumi, ko izdarījuši nepilngadīgie, kuri nestrādā un nemācās.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.04.2024