Pakalpojumi

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 399 23. punktu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 2018. gadā ar portāla “Latvija.lv” starpniecību ir saņēmusi 84 iesniegumus un sūdzības.

59 iesniegumi saistīti ar uzturlīdzekļu piedziņas, piešķiršanas vai atteikšanās no tiem jautājumiem, 24 iesniegumos sniegta informācija par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, sešos gadījumos informācijas iesniedzēji informējuši VBTAI par iespējamiem pārkāpumiem bāriņtiesu darbā, bet piecos gadījumos iesniegumi vai sūdzības saistītas ar saskarsmes tiesību jautājumiem. Saņemti arī 52 pieprasījumi apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai un izsniegšanai.

Sūdzības par minēto pakalpojumu pieejamību vai izmantošanas iespējām VBTAI nav saņēmusi.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.05.2024