Ieteikumi vecākiem un speciālistiem

06.10.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi informatīvi metodisko materiālu vecākiem "Strīdu, kas izriet no aizgādības tiesībām, un domstarpību risināšanas kārtība un iespējas".

 

 

Lai iepazītos ar šo materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

 

Bezmaksas juridisko palīdzību var saņemt -


 

15.01.2009

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) katru gadu veic plānveida bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes psihoneiroloģiskajās slimnīcās, kurās uzturas bērni. Pārbaužu laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, kā tiek nodrošinātas bērnu, tajā skaitā arī bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības.

 


06.11.2008

Saskaņā ar likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo ir tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu, ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi vai noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību .

 


25.04.2008

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, veicot normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā, bieži saskārusies ar problēmām darbā, ko dažādas institūcijas veica ar riska grupu bērniem.


05.09.2007

Vai mātes fiziska iespaidošana bērna klātbūtnē ir vērtējama kā emocionāla vardarbība pret bērnu? Vai bērnu, pretēji viņa gribai, var pakļaut piespiedu saskarsmei ar personu, kurš pret viņu ir bijis vardarbīgs?


05.02.2007

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis (UT) 8006008 aicina bāriņtiesas un pagasttiesas sadarboties bērnu tiesību jautājumu un problēmu risināšanā.

MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.04.2024