Iekšējās kārtības realizēšana iestādē

30.05.2007

Lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) veic pārbaudes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori bieži saskaras ar neskaidrībām jautājumos par iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanu un piemērošanu iestādē.


08.03.2007

Ņemot vērā diskusijas par izglītojamo iesaistīšanu izglītības iestāžu sakopšanā un izglītības iestāžu vides veidošanā, kā arī dažādu organizāciju atšķirīgos un bieži pretrunīgos viedokļus un ieteikumus šajā jomā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informē par bērnu tiesību aizsardzības principu ievērošanu minētajās darbībās.


14.12.2006

2006. gada 24. novembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīkoja diskusiju, kuras mērķis bija rast risinājumu skolas somu svara un līdz ar to – negatīvās ietekmes uz bērnu veselību – samazināšanai.

MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.07.2024