Par bērniem drošāku internetu

13.07.2010

Ņemot vērā Uzticības tālruņa pieredzi, sniedzot bērniem palīdzību un atbalstu pa tālruni, inspekcija piedalās Net-Safe projektā kā oficiālais projekta partneris un sniedz bērniem palīdzību situācijās, kad viņi jūtas apdraudēti interneta vidē. Inspekcija projekta ietvaros nodrošina Helpline – karstās ziņojumu līnijas pa tālruni darbību, lai būtu iespējams ziņot par draudiem interneta vidē ne tikai elektroniski, bet arī pa tālruni.

 

Tālāk atrodami daži ieteikumi gan bērniem, gan vecākiem par drošāku interneta lietošanu, kā arī potenciālo vardarbju atpazīšanu.

12.02.2009

Informācija visiem interneta lietotājiem

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar E - lietu sekretariātu īsteno projektu Net – Safe Latvia, kas paredzēts, lai izglītotu bērnus un jauniešus, kā arī sabiedrību kopumā, par interneta lietošanas drošību. Projekta laikā, kurš ilgs 2 gadus, tiks sniegta informācija, kas ir emocionālā pazemošana interneta vidē un, kur griezties pēc palīdzības gadījumā, ja tīmeklī ir notikusi emocionālā vardarbība.

 


10.10.2007

Resurss bērniem, skolotājiem, vecākiem un aprūpētājiem

 

Projekts Drošība tiešsaistē ir pirmā Lielbritānijā īstenotā kampaņa par drošas interneta vides popularizēšanu. Speciāli izveidotajā interneta mājas lapā www.draudzigsinternets.lv var atrast viegli saprotamus, uzticamus un praktiskus padomus par drošību internetā, kas palīdz arī visneaizsargātākajiem lietotājiem justies droši, strādājot tiešsaistē.


15.11.2006

Ieteikumi bērniem un vecākiem

 

Jautājums par bērnu un jauniešu drošību internetā šobrīd sabiedrībā kļuvis īpaši aktuāls. Diskusijās atklājies, ka bērni un pusaudži internetā ir ne tikai neaizsargāti, bet arī nezina paņēmienus, kā šajā globālajā tīmekļa vidē rīkoties, lai pasargātu sevi no dažādiem draudiem. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izveidojusi praktiskus ieteikumus bērniem un vecākiem, kas var palīdzēt izvairīties no draudiem internetā.


05.09.2006

Ieteikumi interneta pakalpojumu sniedzējiem

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi vadlīnijas nelikumīgas un bērnu garīgajai attīstībai kaitīgas informācijas atpazīšanai internetā. Vadlīnijās iekļautas atsauces uz pašreizējo nelikumīgās un kaitīgās informācijas aprites regulējumu Latvijas normatīvajos aktos, ieteikumi šādas informācijas atpazīšanai, kā arī priekšlikumi šādas informācijas ierobežošanai.

MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.05.2024