Izglītības programmu paraugi speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei

25.09.2017

Labklājības ministrija ir sagatavojusi un apstiprinājusi profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu paraugus, kas izstrādāti Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros:

       

1.1. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 akadēmisko stundu apmērā paraugs (1. pielikums);

        1.2. Zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā paraugs (2. pielikums);

        1.3. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 akadēmisko stundu apmērā paraugs (Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem) (3. pielikums);

        1.4. Zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā paraugs (Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem) (4. pielikums);

        1.5. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 akadēmisko stundu apmērā paraugs (tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem) (5. pielikums);

        1.6. Zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā paraugs (tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem) (6. pielikums);

        1.7. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei 40 akadēmisko stundu apmērā paraugs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes un sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbiniekiem) (7. pielikums);

        1.8. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 akadēmisko stundu apmērā paraugs (Valsts probācijas dienesta darbiniekiem) (8. pielikums);

1.9. Zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā paraugs (Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta un sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbiniekiem) (9. pielikums);

1.10. Zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā paraugs (psihologiem) (10. pielikums).

 

        2. Apstiprināt profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei 40 akadēmisko stundu apmērā paraugu (psihologiem) (11. pielikums).

 

 

Ar profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu paraugiem un metodoloģijām var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

29.04.2014

Labklājības ministrija ir sagatavojusi un apstiprinājusi izglītības programmas paraugu speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei speciālistiem.

Ar profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei 40 akadēmisko stundu apmērā, kā arī zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei 24 akadēmisko stundu apmērā paraugiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.06.2024