Palīgs pedagogiem

28.04.2010Drukāt
Palīgs skolotājiem darbā ar bērniem, kuru vecāki ir ārzemēs

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā ir ievietots metodiskais materiāls, kas varētu palīdzēt pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem darbā ar bērniem, kuru vecāki ilgstoši atrodas citā valstī.

Par pamatu metodiskajam materiālam izmantots darbs „Komandas darbs sākumskolā – sociālpsiholoģiskā rehabilitācija un atbalsts bērniem, kuru vecāki atrodas ilgstošā prombūtnē”, kura autoru kolektīvs ir Inita Zarkeviča, Diāna Strause, Laila Malceniece, Ruta Silapētere, Ināra Markule, Aija Kusiņa un Lilija Ražinska.

 

Kā zināms, pēdējo gadu laikā daudzi Latvijas iedzīvotāji ir izbraukuši uz ārzemēm, lielākoties darba meklējumos. Daudziem izbraucējiem Latvijā palikuši bērni, kuri atrodas citu tuvinieku aizbildnībā. Šajos gadījumos grūtības var rasties gan pašiem bērniem, gan cilvēkiem, kuri uzņēmušies vecāku lomu uz laiku.

 

Situācijā, kad bērni paliek bez vecāku gādības, saasinās vajadzība pēc emocionāla atbalsta, aprūpes un mīlestības, ko nevar kompensēt ar materiālām vērtībām vien. Nereti dažādi sarežģījumi rodas arī skolā, īpaši jaunāko klašu skolēniem.

 

Šajā metodiskajā materiālā atrodama noderīga informācija, praktiski ieteikumi, uzdevumi un vingrinājumi par pedagogu darba virzieniem situācijā, kad sākumskolas vecuma bērnu vecāki atrodas ilgstošā prombūtnē. Te atrodams arī īss pārskats par atbilstošajiem likumdošanas jautājumiem.

 


Pievienotie materiāli

 
metod. mat. - vecāki ārzemēsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.06.2024