Palīgs pedagogiem

06.03.2014Drukāt
Metodiskais materiāls izglītības iestādēm par darbu ar agresīviem skolēniem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ir sagatavojusi metodisko materiālu izglītības iestādēm „Izglītības iestāžu resursi un rīcība situācijās, kad skolēns ar savu uzvedību traucē mācību procesu vai apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību”.

Tajā atrodama vispārēja informācija par agresīvas uzvedības cēloņiem un izglītības iestādēm pieejamajiem resursiem šādu problēmu risināšanai, kā arī informācija par ieteicamajiem prevencijas pasākumiem skolēnu agresijas mazināšanai skolā un ar praktiskiem piemēriem papildināts izglītības iestāžu rīcības modeļu apraksts skolēnu agresīvas uzvedības gadījumā.

 

Ar metodiskajiem materiāliem iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 


Pievienotie materiāli

 
Metodiskais materiālsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.05.2024