Karstās ziņas
Bērnu tiesību aizsardzības inspektori

Uzklikšķiniet uz pilsētas, lai apskatītos detalizētāku informāciju

Aktualitātes

22.01.2021

Finanšu ministra vadības darba grupā atbalstīts Labklājības ministrijas priekšlikums par slimības palīdzības pabalsta plašāku pieejamību, jo Covid-19 izplatība nav mazinājusies, un ir pagarināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. Tai skaitā, nosakot attālināto mācību procesu jaunāko klašu skolēniem. Attālināto apmācību ieviešana būtiski ietekmē ne tikai bērnus un viņu izglītošanās procesu, bet tam ir arī liela ietekme uz bērnu vecāku kā darbinieku un viņu darba devēju savstarpējām attiecībām.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā nelielas videofilmiņas, kurās izspēlētas dažādas ikdienas dzīvē sastopamas problēmsituācijas un piedāvāti to risinājumi.

Šoreiz aicinām iepazīties ar filmiņu "Purvā", kas stāsta par atkarībām un iespējām tās pārvarēt.

Atgādinām, ka nepilngadīgajiem ar uzvedības problēmām un saskarsmes traucējumiem arī ārkārtējās situācijas laikā attālināti palīdz inspekcijas Konsultatīvā nodaļa.

21.01.2021

Eiropas Savienības fondu finansētais projekts Nr. 9.2.1.3./16/I/001 "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē", kuru īsteno Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), ir pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim, vienlaikus pilnveidojot projekta Konsultatīvās nodaļas sniegto atbalstu.

09.10.2020

Ņemot vērā koronavīrusa un tā izraisītās slimības Covid-19 straujo izplatību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

uz laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

 

Iespējamās sūdzības par bērnu tiesību pārkāpumiem aicinām sniegt elektroniski vai pa tālruni.

Tikšanās klātienē pieļaujama tikai īpašos gadījumos izņēmuma kārtā ar iepriekšēju pierakstu.

 

Atgādinām, ka saziņai ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju vai lai ziņotu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem:

 

-                lūdzam izmantot iestādes centrālo tālruņa numuru 67 359 128

-                saziņai ar Konsultatīvo nodaļu – t. 26 808 563

-                saziņai elektroniski: pasts@bti.gov.lv

-                www.latvija.lv (iesniegums iestādei)

-                e-adrese: _DEFAULT@90002056949

 

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 turpina darbu diennakts režīmā.

Tiešsaistes konsultācijas jeb čats darbojas darba dienās no plkst. 12:00 – 20:00, tas ir bezmaksas un anonīms (meklē čata lodziņu iestādes mājaslapas www.bti.gov.lv labajā apakšējā stūrī).

 

Sīkāka informācija par iestādes darbu un pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā atrodama inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv.

 

Visiem klientiem iespēju robežās ir nodrošināta iespēja atstāt papīra formā dokumentus iestādē drošā vietā, lai varētu nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus. Citu iestādes funkciju izpilde tiks turpināta līdz turpmākiem rīkojumiem.

 

Sīkāka informācija, kā arī nepieciešamie tālruņa numuri un elektroniskā pasta adreses ir atrodamas iestādes mājaslapā www.bti.gov.lv.

 

 

 

 

 

19.01.2021

Neskatoties uz to, ka ārkārtējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta inspektori lielākoties strādāja attālināti, 2020. gadā saņemto iesniegumu un sūdzību skaits ir pieaudzis par 137, salīdzinot ar 2019. gadu. Vienlaikus pieaudzis arī sūdzību par izglītības iestādēm skaits.

15.01.2021

Atgādinām, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa, kas sniedz palīdzību bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām, turpina darbu arī pandēmijas laikā un sniedz konsultācijas attālināti, izmantojot interneta platformas. 

15.01.2021

Aizvadītā gada nogalē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizēja zināšanu pilnveides semināru ciklu bāriņtiesu darbiniekiem, piedāvājot informāciju par pēdējā laikā īpaši aktuālām tēmām. Bāriņtiesu darbinieki semināru norisi un saturu novērtējuši ļoti atzinīgi – vidējais vērtējums ir aptuveni 4,6 punkti no 5 iespējamajiem. Arī sadarbība ar VBTAI kopumā vērtēta labi – 4,2 punkti no 5.MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.07.2024